มีเหตุให้ต้องใช้งาน IP ของเครื่อง
อาจจะต้องใช้คำสั่งใน command line ทั้ง ipconfig หรือ ifconfig
หรือไปใช้ผ่าน UI tool และส่วนต่าง ๆ จาก OS ก็ว่าไป
ก็เลยไปดูว่าใน VS Code มี extension อะไรให้ใช้หรือไม่
ก็ไปเจอ Extension ชื่อว่า IP Address

โดยจะดึงค่าทั้ง IPv4, IPV6 และ public IP ให้เลย

Tags: