วันนี้ทดลองสร้าง board สำหรับจัดการงาน หรือ Kanban board ใน VS Code
พบว่ามี extension ชื่อว่า CodDX
โดยเราสามารถสร้าง Kanban board ด้วยการเขียนในรูปแบบ Markdown อีกแล้ว
ซึ่งไฟล์ Markdown นั้นจะเขียนตามรูปแบบของ TODO.md
มาลองใช้งานกันดู

เริ่มด้วยการสร้างไฟล์ Markdown ในรูปแบบของ TODO.md
ซึ่งทำการสร้างได้เลย

แสดงผลของ Task board ดังนี้

ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนสถานะ และลากย้าย task ไปมาในแต่ละสถานะได้เลย
สามารถสร้างไฟล์ Markdown เพิ่มได้นะ
เป็นอีกเครื่องมือที่น่าสนใจ ใช้กันเลยครับ