ทาง Microsoft ได้ปล่อย Visual Studio 2022 Preview 1 ออกมา
โดยใน release นี้จะมีเฉพาะ 64 bit เท่านั้น
ให้ลองใช้งานและเรื่องของ scalability ของ software
เช่นการทำงานกับ project ที่มีความซับซ้อน และใช้งานเป็นเวลานาน ๆ

ลองไป Download มาลองกันดู
และสามารถดู Road Map ได้อีก