สำหรับใครท่ีทำงานเป็นทีมแบบ Remote แล้ว
ใช้งานพวก Visual Studio และ Visual Studio Code
เพื่อพัฒนาระบบงาน มีเครื่องมือที่น่าสนใจคือ Visual Code Live Share ที่มีทั้ง 

  • Share editor แบบ read-only หรือ full access เลย
  • มีระบบ chat ให้
  • มีระบบคุยด้วยเสียงได้ด้วย
  • ล่าสุดมีเปิดผ่าน Web browser ได้อีกด้วย (Preview version)

ผมทำการใช้งานผ่าน Visual Studio Code 
ให้ทำการติดตั้ง Extension ดังนี้

ลองเปิดใช้งานผ่าน Web browser

ลองนำไปใช้งานกันดูครับ
ไม่ต้องรอ codespace ละ !!