https://www.devopsgroup.com/2015/07/31/devops-and-automating-the-repayment-of-technical-debt/

อ่านเจอบทความเรื่อง Vicious cycle of technical debt
หรือแปลเป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า วงจรอุบาทว์ของหนี้เชิงเทคนิค
มันน่าสนใจดีนะ

วงจรที่มันจะวนไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มจาก

  • ระบบแย่ ๆ เขียน code แย่ ๆ
  • ส่งผลทำให้เสียเวลา (ค่าใช้จ่าย) ในการดูแลที่สูง
  • ทำให้ business โตหรือขยับขยายไปได้ยาก
  • ส่งผลให้มีเงินหรือกำไรน้อยลง
  • พอเงินทุนน้อยลง ก็ไม่มีเงินไปลงทุนกับการพัฒนาในอนาคตต่อไป
  • มันก็จะวนไปกลับไปที่ เขียน code และสร้างระบบที่แย่ ๆ ต่อไป

ใครอยู่ในวังวนหรือวงจรอุบาทว์นี้บ้างนะ ?
เราจะออกไปจากวังวนนี้อย่างไรนะ ?

หนึ่งในแนวทางที่อ่านเจอมาคือ อะไรที่มันซ้ำ ๆ ก็ให้มันทำงานแบบอัตโนมัติซะ

ยกตัวอย่างเช่น
ชอบผิดซ้ำ ๆ ที่เดิมก็เขียนชุดการทดสอบซะ
ครั้งต่อไปไม่น่าจะผิดที่เดิม เพราะว่ามีชุดการทดสอบคอยช่วยแล้ว
ชอบ deploy ผิดบ่อย ๆ ก็ลองทำระบบ deploy ให้สั้น ๆ เร็ว ๆ สิ ขั้นตอนเยอะไปไหน
ชอบเขียน code ซ้ำ ๆ ก็ reuse​ ซะ
ชอบ review code ก็แยกส่วนที่ซ้ำออกมา แล้วใช้เครื่องมือช่วยซะ
เหลือไว้ที่ต้องใช้คนก็พอ

ผลที่ได้คือ จะลดข้อผิดพลาดและปัญหาลงไป
จะได้มีเวลามากขึ้น
จะได้มีเงินมากขึ้น
มีเวลาแก้ไขหรือชดใช้หนี้มากขึ้น
ส่งผลให้ business ดีขึ้น

.