unit-testing
มีโอกาสอธิบายเรื่อง Developer testing ให้กับทีมพัฒนาฟังประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่อง Unit testing
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญ แต่มักไม่ค่อยมีใครทำ !!

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ทุกคนรวมทั้งตัวเราเองมั่นใจว่า

  1. สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันทำงานได้ตามที่คาดหวัง ?
  2. สิ่งที่เราสร้างและแก้ไขมันไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนการทำงานอื่น ๆ ?

เพื่อลดการทำงานซ้ำ ๆ
เพื่อลดการ debug ให้น้อยลง
เพื่มเพิ่มความเข้าใจว่า กำลังจะทำ หรือ แก้ไขปัญหาอะไร
นั่นคือ การกำหนดเป้าหมายแบบสั้น ๆ
และทำการเดินแบบนี้ไปเรื่อย ๆ
อาจจะช้าหน่อยแต่มั่นคง และจะเร็วขึึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทางพี่หนุ่มแห่งสยามชำนาญกิจทำการบันทึก VDO ความยาวประมาณ 15 นาทีไว้
จึงได้นำมาแบ่งปันกันเล็กน้อย
หวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่นักพัฒนา software ควรสนใจและใส่ใจ
ตลอดจนฝึกฝนจนเป็นความสามารถทั่วไปที่พึงมี (Skill)
และเป็นวินัยที่ขาดไม่ได้เลย (Discipline)

เราไม่สามารถบังคับให้ใครทำได้
แต่เราสามารถบอก แนะนำ และ พาทำได้