งาน RoboCon 2019 คืองาน conference สำหรับ Robot Framework community 
มี session ที่น่าสนใจเยอะใช้ได้ รวมทั้งกับ Lightning talk สั้น ๆ
โดยตอนนี้ทำการ upload VDO ต่าง ๆ ขึ้น Youtube แล้ว 
ลองไปเสพกันได้เลยครับ