เมื่อวันที่ 28-26 พฤษภาคมที่ผ่านว่า มีงาน Conference Online ของ Docker
ชื่อว่า DockerCon 2020 Live
ประกอบไปด้วย Speaker จำนวน 75 คน
มี session ต่าง ๆ เพียบถึง 57 session
ที่สำคัญทุก session ได้ทำการบันทึกและ upload ขึ้น web เรียบร้อย
ไปดูกันเลย

ตัวอย่าง VDO ที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย
Keynote เรื่อง Docker for Developers Now More Than Ever
ทำการ demo กันสด ๆ ไปเลยว่า Docker ใน version ล่าสุดนั้น
ช่วยให้ development team พัฒนาระบบงานได้ง่ายขึ้น
และพร้อมนำไป deploy บน Cloud

ลองไปติดตามดูกันครับ เยอะมาก ๆ