เพิ่งเห็นว่าทาง Docker เพิ่งจัดงาน Docker Community All-Hands แบบ online ขึ้นมา
ตั้งแต่วันที่ 15-16 ธันวาคมที่ผ่านมา
เป็นการ update technology ต่าง ๆ ใน community ของ Docker ทั้งโลก
โดยมี session ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพียบเลย

ยกตัวอย่างเช่น

  • DART project ของ NASA
  • How to create a great local Python development environment with Docker
  • Best practices for production-ready .NET Docker images
  • Cloud Native WebAssembly. What’s all the hype?
  • WebAssembly, Docker, Containerd, and K8s in 10 Minutes
  • Latest and greatest on Docker Extensions

โดย VDO ทั้ง 2 วันเข้าไปดูใน youtube ได้เลย

Tags: