เห็นว่ามีระบบจองวัคซีน COVID-19 ของแต่ละจังหวัดออกมาให้ใช้งาน
เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย