มี project ต้องการใช้งาน DBML (Database Markup Language)
สำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบงาน
จึงทำการสรุป flow การทำงานไว้นิดหน่อย


ซึ่งช่วยให้

  • การออกแบบง่ายและยืดหยุ่น
  • มีเอกสารที่ update ตลอดเวลา
  • สามารถทำการสร้าง table ต่าง ๆ ได้ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • สามารถ generate code ในส่วนของ model/entity ได้เลย

ขั้นตอนการทำงานเป็นดังนี้

  • ทำการออกแบบ table และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วย DBML code
  • ทำการเก็บ DBML code ไว้ใน version control system เช่น Git เพื่อให้สามารถ track และจัดการ version ได้ง่าย
  • DBML สามารถแสดงผลได้ง่าย ๆ ผ่าน DB Diagram
  • เรื่องการจัดทำเอกสาร ก็ใช้งาน DB Docs ได้เลย
  • ทำการ generate SQL schema หรือ DLL ของ table จาก DBML ด้วย CLI :: dbmltosql ซึ่งสนับสนุน database ต่าง ๆ เยอะเลย
  • ทำการ generate model/entity ได้เลย

ทั้งหมดนี้สามารถสร้างการทำงานแบบอัตโนมัติได้เลย
เป็น process และ ชุดเครื่องมือที่น่าสนใจของการออกแบบและพัฒนาระบบงาน