เพิ่งเห็นว่า Scrum Guide 2020 เพิ่งถูกปล่อยออกมา
จึงทำการลองอ่านและพบว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปพอสมควร
เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย ตามที่เข้าใจ
มาเริ่มกันเลย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมานั้น

เป็นการสร้างความเข้าใจ เน้นย้ำ ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งเรื่องของ event ต่าง ๆ
ทั้งเรื่องของ cross-functional team
ทั้งเรื่องของ artifact ต่าง ๆ
ทั้งเรื่องของเป้าหมาย และให้ชัดใน Definition of Done (DoD)
โดยยังคงพื้นฐานเช่นเดิม

สิ่งที่เห็นได้ชัดมาก ๆ คือ จะไม่เน้นไปเพียงการพัฒนา software เท่านั้น

เนื่องจากมีการประยุกต์ไปใช้งานในสายงานอื่น ๆ มากขึ้น
เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ทั้งด้าน business และ marketing เป็นต้น

ทั้งให้ความสำคัญกับ Cross-functional team

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทำงานนั้น ๆ
รวมทั้งยังสามารถแบ่งปันและเรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ
ที่จำเป็นต่อการทำงานนั้น ๆ อีกด้วย

เมื่อมีหลาย ๆ ทีมทำงานใน product เดียวกัน

สิ่งที่เน้นย้ำมาก ๆ คือ ต้องมี Product goal เดียวกัน
ต้องใช้ Product backlog เดียวกัน
ต้องมี Product owner เดียวกัน
แน่นอนว่า มันอาจจะส่งผลต่อโครงสร้างขององค์กรเลย

อีกเรื่องคือ Event ต่าง ๆ ใน Scrum จะให้มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

พยายามลด meeting ที่ไม่จำเป็นลงไป
รวมทั้ง Event ต่าง ๆ มันคือการทำงานกับ product
เพื่อให้สามารถส่งมอบ working software ที่ดีและมีคุณภาพออกไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ไม่ใช่การ update status ต่าง ๆ !!

ใน Sprint planning นั้นจะเน้นไปที่ Why -> What -> How

Why => Sprint goal
What => Product backlog ในแต่ละ Sprint
How => Actionable plan สำหรับการส่งมอบ

ให้ความสำคัญต่อการแบ่งแยกงานใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อย ใน Product backlog

เพื่อให้แต่ละ item นั้นสามารถทำได้ภายใน 1 วันหรือน้อยกว่านั้น
มันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการวางแผนงาน

สิ่งที่ยังคงชัดเจนคือ  Focus on the delivery of value

Tags: