เห็น feed ใน facebook มี share บทความเรื่อง SSL for localhost takes 5 seconds now
ว่าด้วยการสร้าง SSL สำหรับ localhost ใช้สำหรับการพัฒนา
เครื่องมือสร้างโดย developer เพื่อ developer นั่นเอง
จึงสร้างเป็น app ขึ้นมา ตอนนี้เป็น open source ที่ GitHub:Ophiuchi

โดยผมทำการ build app มาจาก source code ที่ GitHub เลย
เพื่อทดสอบการใช้งาน

ซึ่งจะทำสิ่งต่าง ๆ นี้ให้

  • Generating a Self-Signed Certificate
  • ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/hosts ของเครื่อง ใส่ password ด้วย !!
  • Trusting the Certificate
  • Start proxy ก็เรียบร้อย

ตัวอย่างการใช้งาน

ทำการ start web server ก่อน เช่น port 3001
จากนั้นก็สร้าง proxy เลย

ใส่ password ของเครื่องด้วย อันตรายใช้ได้เลย !!
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว เป็นดังนี้

จากนั้นก็ start container ผ่าน Docker ได้เลย เป็นอันจบการใช้งาน

เข้า web browser ใช้ได้ดังนี้

ลองเล่นขำ ๆ นะครับ ระมัดระวังการใช้งานด้วย
เพราะว่า มันขอสิทธิ์ได้น่ากลัวมาก ๆ