ทาง InfoQ ทำการสรุปแนวโน้มต่าง ๆ ของ Java ประจำเดือนกรกฎาคม
ทั้ง Java 13
ทั้ง Java 11
ทั้ง Java 8
ตลอดจนภาษา Kotlin, Graal
และพวก Microservice framework ซึ่งแสดงแนวโน้มดังรูป


https://www.infoq.com/articles/java-jvm-trends-2019

จากรูปแสดงให้เห็นว่า

  • ภาษา Kotlin และ Reactive Java เข้ามาอยู่ในส่วนหลักแล้ว
  • ส่วน Java 8, Scala, Test framework และ Spring framework + Spring boot เป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นปกติหรือไม่ใช้น่าจะเชย
  • ส่วนตัวใหม่ ๆ ที่น่าลองคือ Java 11, Graal, OpenJ9, Helidon, Lagom, MicroProfile และ MicroNut
  • ส่วน Java 13 และ Modular มันคืออนาคต

สิ่งที่น่าสนใจคือ พวก non-HotSpot JVMs
ทั้ง OpenJ9 และ Graal  นั้นเกิดมาสำหรับการ deploy ระบบงานบน Cloud
โดยเฉพาะมีการใช้ resource ที่น้อย รวมทั้ง startup ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ

ลองใช้เป้นแนวทางในการตัดสินใจเลือกดูครับ