หลังจากที่ประยุกต์จากแนวคิด Microservices ไปใช้งานบางส่วน
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่พบเจอ
ทำให้ business และ deliver team ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
แต่ถามว่า ปัญหาหมดไปไหม ตอบเลยว่าไม่
เพราะว่ายังมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาเช่นกัน

โดยปัญหาต่าง ๆ มักจะมาเพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
แน่นอนว่า มักจะทำฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายนั่นเอง !!

  • Decompose business capability over business function
  • Gather product teams over project teams
  • Enable delivery over enforcing standardization
  • Independence over dependency
  • Services own data over services use data
  • Automation over manual process
  • Availability and partitioning over consistency
  • Flexibility over optimization
  • Evolutionary refinement over pursuit of initial perfection

น่าจะเป็น checklist ที่ดีเลย
เริ่มง่าย ๆ ที่ปัญหา
จากนั้นลองดูว่า สิ่งที่ใช้แก้ไขปัญหา มันแก้จริง ๆ หรือสร้างปัญหากว่าเดิม