เช้านี้เจอการ์ตูนเกี่ยวกับ Code Review
เรื่อง The secret of a successful code review
มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง กับแนวคิดนี้ !!!