วันนี้ได้เข้าไปซื้อของใช้
โดยจะต้องทำการ Check in และ Check out ผ่าน QR Code ของร้าน
ซึ่งทำการสมัครจากระบบของไทยชนะ
จากที่สังเกตการใช้งานพบว่า

  • ก่อนมาที่ร้านแนะนำให้เข้าไปตรวจสอบจำนวนการ check in ของร้านได้ที่หน้า Merchant หรือ ร้านค้า เพื่อไม่ให้มารวมตัวกันจำนวนมาก ๆ
  • การ check in จะง่าย แต่ถ้าในช่วงคนเยอะ ๆ แนะนำให้หลีกเลี่ยง (Social distance)
  • สำหรับใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ทางร้านจะมีให้กรอกแบบฟอร์ม
  • การ check out น่าจะเป็นปัญหา เนื่องจากหลาย ๆ คนมักจะลืม ดังนั้นเดี๋ยวสรุปขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการ Check in เข้าร้าน

ก่อนเข้าร้าน จะมีการตรวจอุณหภูมิร่างกาย
พร้อมทั้งให้ Scan QR code เพื่อทำการ check in
โดยให้เลือกเมนู เช็คอินร้าน ตรงนี้จะคอขวดหน่อย
เพราะว่า จะมีทางเข้าและ QR Code เดียว
เนื่องจากต้องวัดอุณหภูมิด้วย
ดังนั้นต้องเว้นระยะห่างกันหน่อย
แสดงขั้นตอนการ Check in ดังรูป

ข้อควรระวังในการ shopping สำหรับห้างร้านต่าง ๆ
คือ ระยะห่างระหว่างคน รวมทั้งการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ทั้งตะกร้า ทั้งสินค้าที่ซื้อ
เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราเองและผู้อื่น
แนะนำให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนหยิบจับเสมอ
กับเวลาที่เดิน shopping ก็ไม่ควรนานเกินไป
ดังนั้น ก่อนมาซื้อควรทำการวางแผนการซื้อมาก่อนเสมอ

ส่วนการชำระเงิน ถ้าเป็นไปได้
แนะนำให้ใช้ผ่าน Prompt pay หรือพวก Cashless
จะสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ขั้นตอนการ Check out ของผู้ใช้บริการก่อนออกจากร้าน

เป็นขั้นตอนที่ผู้เข้าใช้งานมักจะลืม
ซึ่งอาจทำให้ความถูกต้องของข้อมูลร้านค้านั้น ๆ ผิดพลาดได้
ทั้งคนเยอะหรือน้อยกว่าความเป็นจริง
ซึ่งจะมีผลให้ประสิทธิภาพหรือผลของระบบไม่ดีเท่าที่ควร

ดังนั้นแนะนำว่า อย่าลืม Check out เด็ดขาด
โดยที่เราต้องทำการ review หรือกรอกแบบประเมินของร้านนั้น ๆ ด้วย
ซึ่งเป็นทำการเลือก มี หรือ ไม่มี เท่านั้น
ยังไม่มีบอกระดับความเข้มข้น หรือ คุณภาพ

แต่ข้อมูลตรงนี้น่าจะช่วยเรื่องของการ ปรับปรุงคุณภาพของร้านต่าง ๆ ได้ต่อไป
ดังนั้นผู้ใช้งานควรต้องตอบตามความเป็นจริง
อย่าตอบแบบผ่าน ๆ หรือมั่ว ๆ ไป

โดยที่แบบประเมินหลังการใช้บริการประกอบไปด้วย

  • การทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ หรือไม่
  • ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าหรือไม่
  • มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือไม่
  • เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่างน้อย 1 เมตรหรือไม่

ขั้นตอนการ Check out เป็นดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สามารถ Check in และ Check out ได้อย่างถูกต้องแล้ว

อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำคือ การถ่ายหรือ share QR Code ของทางร้าน
เพราะว่า อาจจะทำให้ข้อมูลการ check in และ check out ผิดพลาดไปได้มาก
ดังนั้นแนะนำให้ใช้งานอย่างถูกต้อง

อย่าลืมรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากันด้วย
น่าจะทำให้การปลด lock ทางสังคมได้ผลที่ดีขึ้น