ใน Technology Radar Vol. 24 นั้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจคือ
สิ่งที่ถูก Hold คือ proceed with caution
นั่นคือ ดำเนินการอย่างระมัดระวังเพราะว่า
อาจจะส่งผลแย่มากกว่าดี !!
มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 Techniques

เรื่องที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย

ตัวแรกคือ GitOps ซึ่งผลยังไม่เคยใช้งาน

แต่จากเอกสารบอกว่า
มันดีนะ
แต่เมื่อใช้งานแบบ branch per environment
จะก่อให้เกิดปัญหาในการ config ของแต่ละ environment ขึ้นมา
ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับ branch ที่มาอายุนาน ๆ ใน GitFlow นั่นเอง

ตัวที่สอง คือ Layered platform teams

เป็นการแบ่งทีมตาม layer หรือ technology
ทำให้เกิด component team เช่นเดิม
ยกตัวอย่างเช่น แยกเป็น frontend, backend และ database team
แน่นอนว่า ปัญหาเดิม ๆ ในการทำงานก็ตามมา

ตัวที่สาม คือ Separate code and pipeline ownership

จะเป็นปัญหาเดียวกันกับเรื่องก่อนหน้านี้
คือแยกทีมทำหรือรับผิดชอบระหว่าง code และ pipeline
ก่อให้เกิดการทำงานของใครของมัน
อาจจะต้องมีการสร้าง process การทำงาน
เช่นเปิด ticket/request การทำงานและเปลี่ยนแปลง
ผลคือ ช้าลงไปอีก

อีกทั้งยังมีเรื่องของ SAFe และการ peer review equals pull request อีกด้วย

กลุ่มที่ 2 Tools

มีตัวเดียวคือ AWS CodePipeline
ซึ่งผมก็ไม่เคยใช้งาน
แต่จากเอกสารบอกว่า
เพียงแค่จะทำ process ง่าย ๆ กลับต้องใช้เวลาและการ setup ยุ่งยาก และมากเกินไป
ดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องแนวทางการใช้งานที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นและสะดวก

กลุ่มที่ 3 Platforms

มี 2 เรื่องคือ

  • Azure Machine Learning ที่ scale ได้ยาก และเอกสารที่ไม่ดีพอ
  • Homemade infrastructure-as-code (IaC) products คือทำเองใช้เอง ปัญหาหลัก ๆ คือ product roadmap ที่จะไม่ชัดเจนมากกว่า