จากผลการสำรวจของ JavaScript Rising Star 2021 นั้นมี project ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในโลกของ JavaScript เยอะมากแต่มี project หนึ่งที่แปลกดีและน่าสนใจมากคือ zx จาก Google

Read More…