ปัญหามีอยู่ว่า ไม่สามารถทำการเขียน code เพื่อทำ UI Testing สำหรับ UISlider ที่มีการแก้ไขรูปแบบการแสดงผลได้ สิ่งที่เจอคือ ทำการหมุน UISlider จากแนวนอนไปเป็นแนวตั้ง ทำให้รูปแบบของการหา element และการจัดการที่ต่างออกไป !!

Read More…