จากการแบ่งปันเรื่องการพัฒนาระบบงานด้วย TypeScript ทั้งส่วนของ frontend และ backend นั้นโดยปกติจะติดต่อสื่อสารผ่าน HTTP ซึ่งมักจะเป็น RESTful APIs นั่นเองแต่มักจะมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเมื่อฝั่งของ backend ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ request หรือ response แล้วมักจะส่งผลกระทบต่อฝั่ง frontend เสมอ ถ้าไม่ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจึงแนะนำอีกรูปแบบคือ tRPC (TypeScript Remote Procedure Call)

Read More…