ในกลุ่มนั่งวิ่ง trail บอกว่าวิ่ง 100 กิโลเมตร สามารถวิ่งได้หลายครั้ง แต่การวิ่ง 100 กิโลเมตร ครั้งแรก มีได้เพียงแค่ครั้งเดียว จึงทำการสรุปประสบการณ์ที่เจอด้วยตนเองไว้นิดหน่อยโดยสนามที่เลือกคือ โป่งแยง (PYT :: Pong Yaeng Trail)มาเริ่มกันเลย

Read More…