test-smell Archive

เมื่อ Test มีกลิ่นแปลก ๆ ก็ลงมือแก้ซะ

สำหรับนักพัฒนาที่เขียน test หรือชุดการทดสอบ นะ !! มาดูกันว่า ชุดการทดสอบมันส่งกลิ่นแปลก ๆ บ้างหรือไม่ ? ปกติ code ที่นักพัฒนาสร้างขึ้นมา มักจะมีสิ่งแปลก ๆ มักจะส่งกลิ่น หรือ ส่งสัญญาณของปัญหาออกมา ซึ่งเราเรียกว่า Code Smell ปัญหามันไม่ใช่ Code Smell เพียงอย่างเดียว แต่ …. มันมีอย่างอื่นอีกเช่น เรารู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือ Code Smell !! ถ้าพูดง่าย ๆ คือ เรามีจมูกที่ดีหรือไม่ เรามีสายตาที่ดีหรือไม่ เพื่อทำให้ได้กลิ่น ให้มองเห็น Code Smell หรือสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ ? นั่นคือสิ่งที่นักพัฒนาต้องสร้างและปรับปรุงความสามารถขึ้นมา

Read More…

Test smell :: ว่าด้วยเรื่องของ magic number ใน test

ในปัจจุบัน แนวคิด TDD (Test-Driven Development) นั้น ถูกนำมาใช้เยอะขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ปกติเพียงเขียน code มันก็ยากอยู่แล้ว ยังต้องมาเขียน test ด้วย มันก็งานเป็นสองเท่าเลยนะสิ !! ยังไม่พอนะ เมื่อทำการแก้ไข ก็ต้องแก้ไขทั้ง code และ test ชีวิตมันเข้าขั้นวิกฤติอย่างมากมาย แต่ปัญหาหนึ่งที่พบมากก็คือ การไม่ดู code ของ test ให้มันดี และ เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Test Smell หรือปัญหาของ test นั่นเอง หนึ่งใน Test Smell เกี่ยวกับเรื่อง readability นั่นก็คือ Magic number มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

Read More…