technical-excellence Archive

ว่าด้วยเรื่องของ Technical Excellence

วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องของ Technical Excellence ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ ของการพัฒนา software จึงทำการสรุปไว้อีกนิดหน่อย ว่ามีอะไร เป็นอย่างไรบ้าง

Read More…

สรุปเรื่อง Technical Excellence มันจำเป็นต่อการพัฒนา software

จากงาน OOP 2015 conference มีหัวข้อเรื่อง Technical Excellence ของคุณ James Grenning ซึ่งได้อธิบายว่ามันคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ต่อการพัฒนา software แต่ทำไมนะ นักพัฒนา software ถึงไม่ค่อยนำไปใช้และปฏิบัติ ดังนั้น มาดูว่าเขาทำการอธิบาย และ แนะนำอย่างไรบ้าง

Read More…

Technical Excellence สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนา software

ไปงาน Agile Singapore 2014 มี session เกี่ยวกับ Technical เยอะมากๆ เมื่อเข้าไปฟังพบว่าหลังจากที่ Agile ถูกประกาศใช้งานผ่านมา 10 ปีนั้น ได้มีการกลับมา retrospective กันของกลุ่มคนที่ประกาศ Agile ขึ้นมา ทำการสรุป key success factor สำหรับการนำ Agile ไปใช้งาน ได้ดังนี้

Read More…