สายนักวิ่ง นักปั่น หรือ นักกีฬา น่าจะรู้จักและใช้งาน Stravaซึ่งแต่ละคนสามารถ update activity ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างหรือร่วม Club ต่าง ๆเพื่อบันทึก แข่งขัน หรือ ดูสถิติต่าง ๆหนึ่งใน feature หลักของ club คือ Leaderboard

Read More…