จากประมาณปี 1980 นั้นในวงการพัฒนามีการจัดการข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ (Relational data) ซึ่งรู้จักกันดีในนาม RDBMS(Relational Database Management System) และ ใช้งานผ่านภาษา SQL(Structured Query Language) แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ในวงการพัฒนา software เริ่มมีการใช้งาน NoSQL (Not Only SQL) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งสองอย่างมันมีการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน และเมื่อไปดูข้อมูลต่างๆ ในโลก internet พบว่ามีการถกเถียง เรื่องระหว่าง SQL vs NoSQL กันอย่างมาก แต่ว่า มันจะมีประโยชน์อะไร สำหรับเราล่ะ ? ถ้าคุณเลือกสิ่งใด คุณก็ควรจะรู้ว่าเลือกเพราะอะไร ทำไม ดีอย่างไร ? ดังนั้น มาดูกันว่าแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ในมุมมองของ developer

Read More…