จากงาน SpringOne 2020 ที่ผ่านมานั้น มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ecosystem  ของ Spring, Cloud application ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ เรื่องที่น่าสนใจประกอบไปด้วย Spring กับ Modern Java development แนวทางในการ build-ship-run ให้รวดเร็ว เพื่อสนับสนุน bussiness Reactive programming ด้วยการใช้งาน Reactor การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาดูรายละเอียดในสองข้อแรกกันบ้าง น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนามากที่สุด

Read More…