เห็นคำถามในกลุ่ม Spring Developer Thailandเรื่องการจัดการ transaction ในการบันทึกข้อมูลลง databaseผ่าน repository layer ว่าทำอย่างไร ?ก่อนที่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไร ควรต้องเข้าใจพฤติกรรมการทำงานพื้นฐานกันก่อน

Read More…