วันนี้ได้ลองเขียนโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจาก SIM card พบว่ามันมีโครงสร้างและขั้นตอนการอ่านที่น่าสนใจมาก เมื่อศึกษาไปถึงรายละเอียดของ SIM card ก็ได้ความรู้เยอะมาก จึงทำการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ซึ่งระบุไว้ในส่วน Reference แล้ว ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการศึกษาได้ดังนี้

Read More…