วิธีการสำหรับการ scale database ให้รองรับข้อมูล และ traffic ที่มากขึ้นนั้น มีหลายวิธียกตัวอย่างเช่น การขยายเครื่องให้ใหญ่ขึ้น การเพิ่มเรื่องให้มากขึ้น การจัดทำ index แต่ถ้ามีข้อมูลในแต่ละ table มากขึ้น ก็ใหญ่ ดังนั้นต้องทำ partition เพื่อให้ table เล็กลง และ index มีขนาดเล็กลง การทำ replication เช่น master-slave, multi-master เป็นต้น เพื่อแยกระหว่างการ read กับ write data ออกจากกัน การทำ house keeping ของข้อมูล ให้มีใช้และเก็บเท่าที่จำเป็น

Read More…