ในการพัฒนาระบบงาน มักจะมีการใช้งาน service อื่น ๆผ่าน HTTP protocol ด้วยเสมอเราจะเรียก service เหล่านั้นว่า dependency บ่อยครั้งที่การ integration test มักจะมีปัญหาดังนั้นจึงต้องทำการจำลอง service เหล่านั้นขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถพัฒนาและทดสอบไปได้อย่างราบรื่นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจและลองใช้งานหน่อยคือ Smocker

Read More…