run Archive

บันทึกการวิ่ง trail 100 กิโลเมตรครั้งแรกที่โป่งแยง 2020 (PYT)

ในกลุ่มนั่งวิ่ง trail บอกว่าวิ่ง 100 กิโลเมตร สามารถวิ่งได้หลายครั้ง แต่การวิ่ง 100 กิโลเมตร ครั้งแรก มีได้เพียงแค่ครั้งเดียว จึงทำการสรุปประสบการณ์ที่เจอด้วยตนเองไว้นิดหน่อยโดยสนามที่เลือกคือ โป่งแยง (PYT :: Pong Yaeng Trail)มาเริ่มกันเลย

Read More…

บันทึกการวิ่งงาน UTKC 2020 ระยะ 70 กิโลเมตร

เป็นครั้งที่ 3 สำหรับการมาวิ่งงาน Ultra Trail Unseen Kohchang โดยสองครั้งที่ผ่านมาลงวิ่งระยะ 34 กิโลเมตร ส่วนครั้งนี้ลองมาลงระยะ 70 กิโลเมตรดูบ้าง  ว่าจะรอดหรือไม่

Read More…

บันทึกการวิ่งเกิน 70 กิโลเมตรครั้งแรกที่ตะนาวศรีเทรล

หลวมตัวลงสมัครวิ่งงานตะนาวศรีเทรลที่จังหวัดราชบุรี ระยะที่ลง 73 กิโลเมตร (TAB = Tanaosri Along the Border) เขาบอกกันว่าแต่ก่อนมันคือ boss ใหญ่ของเขาตะวันตก แต่ปีนี้เพิ่มระยะ 110 กิโลเมตรขึ้นมา ดังนั้นระยะ 73 กิโลเมตรจึงกลายเป็นรอง boss ไป ตรงนี้มารู้ก่อนจะวิ่งนั่นแหละ !!

Read More…