พอดีมีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับ RSpec บ้างเล็กน้อย แล้วพบว่า RSpec มันมีโครงสร้างของตัวรูปแบบภาษาที่สวยงาม แถมพวก function ต่างๆ ที่ให้ใช้งานนั้น ล้วนมีที่มาที่ไป แตกต่างกัน ในช่วงแรก ของการศึกษาก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องใช้คำสั่งนั้น ทำไมต้องใช้คำสั่งนี้ แต่เมื่อลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆ แล้วทำการปรับปรุงโครงสร้างไปเรื่อยๆ ทำให้เข้าใจของแต่ละคำสั่งมากขึ้น

Read More…