เพิ่งเห็นว่ามี RK-Boot สำหรับการสร้าง project/service จาก template ในรูปแบบของ YAMLโดย code ที่ได้มานั้นเป็นภาษา Goช่วยทำให้เราสร้าง project ขึ้นมาได้ง่ายและ repeat ได้อีกด้วยดังนั้นจึงลองใช้งานกันหน่อย

Read More…