ปัญหาที่พบเจอบ่อย ๆมีบาง process ที่ run ค้างไว้ ทั้ง ๆ ที่ลบ process แม่มันไปแล้วโดยในแต่ละ OS ก็มีการดูและจัดการต่างกัน พอดีไปเจอ project ที่ชื่อว่า FKILL cliช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

Read More…