performance-testing Archive

Mobile testing :: คำแนะนำเรื่อง performance testing จาก Groupon

ทางทีมพัฒนา Mobile application ของ Groupon ได้เขียนอธิบายเรื่อง Automated App Performance Testing… Monkeys Not Included สิ่งที่น่าสนใจคือ แนวคิดในการทำ performance testing สำหรับ Mobile application นั่นเอง ดังนั้น จึงนำมาสรุป ดังนี้

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง Performance testing with Apache jMeter

วันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2558 ได้มีโอกาสไปแบ่งปันความรู้ เรื่อง Performance testing with Apache jMeter ที่ NECTEC โดยสามารถสรุปสิ่งที่นำไปแบ่งปันได้ดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Performance Requirement

เมื่อว่าด้วยเรื่อง Performance เรามักจะได้ยินคำว่า ระบบของเรามันทำงานช้านะ พวกคุณทำให้มันทำงานเร็วกว่านี้ได้ไหม !!! แล้วเราทำอะไรได้บ้างล่ะ ? ก็ต้อง tunning performance ใช่ไหมล่ะ ? แต่ปัญหาก็คือ คุณจะใช้ตัวชี้วัดอะไร ? เพื่อมากำหนดความหมายของคำว่า เร็ว สิ่งหนึ่งที่คุณควรคิดไว้เสมอ คือ มันไม่มีหรอกคำว่าเร็วที่สุด แต่มันมีแต่คำว่า เร็วกว่าเดิม อยู่อย่างเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น เรามากำหนด performance requirement กันหน่อยดีไหม

Read More…

มาดูการแก้ไขปัญหา Express JS ของทีมพัฒนาที่ Netflix

ในตอนนี้ทาง Netflix กำลังทำการพัฒนาส่วนของ web application ใหม่ด้วย Node.js สิ่งหนึ่งที่ทีมพัฒนาได้นำประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง Tunning performance และได้สรุปไว้ใน blog เรื่อง Node.js in flames มาดูกันว่าทีมพัฒนาใช้วิธีการอะไรในการหา root cause ของปัญหา เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกงาน API framework ในบทความนี้คือ ปัญหาของ Express.js 

Read More…

พื้นฐานเกี่ยวกับ Performance testing :: Throughput คืออะไร ?

ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบงานต่างๆ นั้น มักจะมีคำศัพท์เฉพาะมากมาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไร หนึ่งในนั้นก็คือคำว่า Throughput   ดังนั้น มาดูกันว่า Throughput คืออะไร และค่าของมันบ่งบอกถึงอะไรบ้าง

Read More…

แนวทางการทำ Load Testing แบบง่ายๆ

การทำ Load testing นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย บ่อยครั้งที่มักเข้าใจกันว่า ก็เพียงแค่ มีเครื่องมือ สร้างและบันทึกขั้นตอนการทดสอบงาน ทำการทดสอบ ถ้าคุณยังมีแนวคิดเพียงเท่านี้อยู่ ขอบอกได้เลยว่า คุณกำลังเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้ค่า ดังนั้นคุณควรเปลี่ยนแนวคิดใหม่ดังนี้

Read More…