เปิดไปเจอเอกสารเรื่อง Payment Request API  จาก w3cอธิบายว่าเป็นชุดของ API ที่ web browser ใหม่ ๆ จะมีมาโดย default ช่วยทำให้ร้านค้า online ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบ e-commerce สามารถ integrate เข้ากับ payment หรือการชำระเงินช่องทางต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น นั่นคือ ขั้นตอนการชำระเงินจากผู้ใช้งานไปยังร้านค้าสะดวกขึ้น

Read More…