เนื่องจากลองสร้าง project กับ Spring Native (beta version) ผ่าน Spring Initializr โดยการทำงานจะใช้ buildpack และ GraalVM นั่นเองซึ่งใช้เวลาในการ build นานใช้ได้ ยิ่งครั้งแรกจะ download และ build นานมาก ๆ

Read More…