จากคำถามในกลุ่ม QA and Tester Thailand ว่าด้วยเรื่อง การทดสอบ API และส่งผลการทดสอบไปยังช่องทางต่าง ๆ เช่น Slack และ LINE เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าคำถามนี้ สามารถแยกออกได้เป็น 2 งานใหญ่ ๆ คือ การทดสอบ API การส่งผลการทดสอบไปยังช่องทางต่าง ๆ ที่ต้องการ ดังนั้นมาลองทำแบบง่าย ๆ กันหน่อย ว่าเราจะสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างไร โดยใช้พลังงานน้อย ๆ กัน

Read More…