เห็นว่า NATS นั้นมี JetStream มาให้ใช้งานเพื่อมาจัดการปัญหาเรื่องของ persistence และ นโยบายการ delivery messageรวมทั้งให้ง่ายต่อการ scale และรองรับข้อมูลขนาดใหญ่สามารถดูเป้าหมายการออกแบบของ JetStream เพิ่มได้ที่นี่

Read More…