ทาง Microsoft ได้ปล่อย MSTest 3.4 ออกมา สำหรับการทดสอบระบบงานโดยเพิ่มความสามารถต่าง ๆ เข้ามา เช่น

Read More…