สำหรับสาย tech น่าจะเคยได้ยินข่าวที่ทาง 37Signalsหรือบริษัทที่สร้าง Basecamp และ HEY นั้นได้ทำการย้ายระบบงานจาก Cloud กลับมายัง On-premiseซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมาอย่างมาก

Read More…