เห็นทาง Grafana ปล่อย Grafana Mimir ออกมาให้ใช้งานอ่านว่า มิเมียร์เป็น open source project สำหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ time series แบบ distributedโดยบอกว่ามี performance ที่ดีที่สุดในตอนนี้สามารถ scale ได้ง่าย และเร็วมาก ๆ

Read More…