ทาง Facebook ได้ปล่อย  Messenger app สำหรับชาว Mac และ Windows มาให้ใช้ โดยจากทางข่าวบอกว่า จะเปิดตัวในงาน F8 แต่ว่าเกิด COVID-19 เลยต้องยกเลิกไป เป็น Desktop application ให้ใช้งานกันเลย แน่นอนว่า ใช้ได้ทั้งคุยผ่านตัวอักษร เสียงและ VDO เหมือนเดิม แต่ทำให้การใช้งานง่ายขึ้น และมีความสามารถเหมือนผ่าน browser เลย

Read More…