meetup Archive

สรุปสิ่งที่แบ่งปันจากงาน Thailand SPIN: Automated Testing มามะ มา โชว์ของ กัน

วันนี้ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Automated testing ของ Thailand SPIN งานชื่อว่า Automated Testing มามะ มา โชว์ของ กัน ซึ่งครั้งนี้ได้แบ่งปันใน 2 หัวข้อคือ หนึ่ง สอง Automate Demo การทำ Automated testing ของ Android application มาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง

Read More…

สวัสดี JUnit :: ทำไมคุณถึงไม่ใช้ล่ะ ?

วันนี้ช่วงค่ำๆ จะไปแบ่งปันเรื่อง Java Library ที่น่าสนใจ ของกลุ่ม THJUG ซึ่งผมจะไปแบ่งปัน library ที่ชื่อว่า JUnit เป็น library สำหรับการเขียน test เพื่อให้ทำงานซ้ำๆ ได้ตลอดเวลา หรือสามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เลย แต่มันแปลกอย่างหนึ่ง สำหรับ Java Developer ก็คือ ทำไมถึงไม่ใช้งานมันล่ะ

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับและแบ่งปันใน Meetup ของ Thailand PHP User Group ครั้งที่ 3

มีโอกาสไปร่วมงาน PHP Meetup ครั้งที่ 3 ของกลุ่ม Thailand PHP User Group โดยในครั้งนี้มีหลายๆ เรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งผมก็ได้ไปพูดเรื่อง TDD with PHP จึงของสรุปสิ่งที่ได้รับและแบ่งปันจากงานในครั้งนี้

Read More…

มาแบ่งปันเรื่อง วิธีการเขียนโค้ดให้แย่ๆ ที่งาน Java Boot Camp

วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง วิธีการเขียนโค้ดที่แย่ๆ ในงาน Java Boot Camp ครั้งที่ 2 ตั้งตึก Park Venture โดยสิ่งที่มาแบ่งปันนั้นประกอบไปด้วย การตั้งชื่อแย่ๆ การซ่อนหรือปิดบังความผิด การออกแบบโค้ดที่ผิด ไม่ต้องเขียน test และปิดด้วยการอธิบายเรื่อง code ที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย จะต้องทำงานตรงกับความต้องการของลูกค้า นั่นคือมี test และต้องทำงานผ่านนะ สิ่งที่ออกแบบกับสิ่งที่พัฒนาขึ้นมา ต้องไปด้วยกันสิ ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด พยายามทำให้ส่วนต่างๆ เช่น class, method มีขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทั้ง 4 ข้อนี้คือ Simple Design Rule นั่นเอง

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง Test Driven Development ในงาน TPSE 2014

ปีนี้มีโอกาสไปพูดเรื่อง Test Driven Development (TDD) ในงาน Thailand Practical Software Engineering 2014 โดยสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปก็คือ ในปัจจุบัน TDD เป็นอย่างไร การนำ TDD ไปใช้งานในภาพใหญ่ รวมทั้งประวัติความเป็นมา โครงสร้างของ test และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปัน และ ได้รับจากงาน Thailand PHP User Group Meetup #1

มีโอกาสได้ร่วมงาน Meet up ของกลุ่ม Thailand PHP User Group ซึ่งเป็นงานครั้งที่ 2 ของกลุ่ม แต่ใช้ชื่อว่า #1 :: construct() เน้นเรื่องของ Testing โดยในครั้งนี้มีโอกาสได้พูดเพื่อแบ่งปัน รวมทั้งได้รับจากการฟังและพูดคุย กับคนในกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจาก Bangkok PHP Meetup #0

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน Bangkok PHP Meetup #0 ซึ่งเป็นงานครั้งแรกของกลุ่ม Thailand PHP User Group กันเลย วันนี้ผมไปงานสายหน่อยนึง เพราะว่าหาทางเข้าตึกไม่เจอ กับติดงานนิดหน่อย แต่ยังดีที่งานยังไม่เริ่ม มาดูว่างาน meetup ครั้งแรกของกลุ่มนั้นมีอะไรบ้าง

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันในงาน Agile Thailand 2014

การไปร่วมงาน Agile Thailand 2014 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 โดยคิดว่าจะต้องไปแบ่งปันกับเขาบ้าง เนื่องจากครั้งที่ผ่านๆ มาไปแค่นั่งฟังอย่างเดียว ในครั้งนี้ตั้งใจไปแบ่งปันอยู่ 2 เรื่อง คือ Workshop :: Kata Open/Closed Principle Workshop :: Refactoring Test with Robot Framework และมี session ที่คนในงานขอมาคือเรื่อง Continuous Integration และ Continuous Delivery รวมๆ แล้วก็มีอยู่ 3 เรื่อง มาดูว่าจะแต่เรื่องคืออะไรกันบ้าง

Read More…