คำถาม Framework ต่างกับ Library อย่างไร ?คำตอบ สะกดต่างกันไงละ !! เป็นคำถามที่ยินบ่อย ๆ ว่ามันต่างกันอย่างไร บ่อยครั้งจะตอบแบบผ่าน ๆ ไปว่า มันก็เหมือน ๆ กันนั่นแหละ มันคือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง เอามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเราไป

Read More…