วันนี้ทดลองสร้าง board สำหรับจัดการงาน หรือ Kanban board ใน VS Code พบว่ามี extension ชื่อว่า CodDX โดยเราสามารถสร้าง Kanban board ด้วยการเขียนในรูปแบบ Markdown อีกแล้ว ซึ่งไฟล์ Markdown นั้นจะเขียนตามรูปแบบของ TODO.mdมาลองใช้งานกันดู

Read More…