REpresentational State Transfer (REST) นั้นถูกพูดถึงครั้งแรกในปี 2000 โดย Roy Thomas Fielding ชาวอเมริกา เมื่อมาดูในภาษา Java บ้างเราสามารถสร้าง REST ได้อย่างไร สิ่งที่พบก็คือ มีวิธีการสร้างได้หลายแบบ ซึ่งไม่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นในปี 2008 ได้เกิด JSR 311  คือ JAX-RS มีส่วนการทำงานมาตรฐานสำหรับสร้าง REST service ขึ้นมา และมี library ที่สร้างตามมาตรฐานดังกล่าว คือ Jersey ซึ่งได้รับความนิยมมากสำหรับนักพัฒนาภาษา Java ดังนั้นมาทำความรู้จักกับ Jersey กันว่าคืออะไร และเริ่มพัฒนาได้อย่างไร

Read More…