improvement Archive

สรุปเรื่องปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ APIs

หนึ่งในคำถามใน course Microservice Design ที่ Skooldio ที่น่าสนใจคือแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ APIs ให้ดีขึ้นว่าเราควรทำอย่างไรบ้าง ?เท่าที่จำได้ก็จะตอบไปบางส่วนจึงได้ทำการหาและสรุปข้อมูลเพิ่มเติม ได้ดังนี้คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์

Read More…

สรุปการอ่านบทความเรื่อง 6 แนวทาง ในการปรับปรุง CI/CD pipeline ให้ดีขึ้น

จากบทความเรื่อง 6 strategic ways to level up your CI/CD pipelineที่เขียนใน blog ของ GitHub นั้นทำการแนะนำ 6 แนวทางในการปรับปรุง CI/CD ให้ดีขึ้นประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

Read More…

สรุปการปรับปรุงให้ระบบ Continuous Integration (CI) ทำงานเร็วขึ้น

ปัญหา ระบบ CI/CD ของระบบงานนั้น ยิ่งเวลาผ่านไปทำไมยิ่งทำงานช้าลงเรื่อย ๆแถมก็ไม่มีใครมาแก้ไข หรือ ปรับปรุงอีกด้วยหรือว่ามันไม่มีคุณค่าต่อทีมกันแน่นะแต่ทุกคนก็นั่งรอให้ CI/CD ทำงานเสร็จ แล้วรอลุ้นดูผล !!มันยังไงกันนะ

Read More…

สรุปแนวทางเพื่อให้ได้ feedback ที่รวดเร็วขึ้น

มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ feedback loop ในการพัฒนา softwareโดยหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือการให้ได้มาซึ่ง feedback ที่รวดเร็วเพื่อให้เรารู้และเข้าใจในสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่า เป็นอย่างไรทั้งคุณภาพภายใน คือ code และโครงสร้าง รวมถึงการทำงานทั้งคุณภาพภายนอก คือ มุมมองจากผู้ใช้งาน เน้นว่าผู้ใช้งานจริง ๆ

Read More…

สรุปจากการอ่านบทความ 10 Simple Things You Can Do Today to Become Smarter

วันนี้ได้อ่านบทความเรื่อง 10 Simple Things You Can Do Today to Become Smarter จาก medium.comทำการแนะนำ 10 สิ่งที่จะทำให้เราดีขึ้นในทุก ๆ วันจึงทำการสรุปแบบสั้น ๆ ไว้ดังนี้

Read More…

JUnit 5 :: ปรับปรุงการทดสอบด้วยการ run แบบ parallel

จาก course เกี่ยวกับ TDD with Java มีคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงการทดสอบด้วย JUnit 5 ให้ดีและเร็วขึ้นโดยความสามารถของ JUnit 5 ก็มีไว้ให้ประกอบไปด้วย Tagging สำหรับแบ่งกลุ่มของ test case Parellel execution สำหรับทำการ run test case แบบขนาน เนื่องจากกติแล้วจะทำการแบบ sequential มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

Read More…

ทำการปรับปรุงการทดสอบ ด้วยการลดการทดสอบ

คำถามที่น่าสนใจ จากทีมที่เริ่มนำแนวทางของการทดสอบแบบอัตโนมัติมาใช้งานทั้ง Unit testทั้ง API testทั้ง UI testหรือจะเป็น integration, component และ contract test ก็ตามปัญหาที่มักจะพบเจอประกอบไปด้วย ใช้เวลาในการทดสอบเยอะขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากจำนวน test เยอะขึ้น มี test case จำนวนมากที่ผ่านบ้าง ไม่ผ่านบ้าง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร (Flaky test) เราจะแก้ไขและปรับปรุงอย่างไรดี

Read More…

มาลดเวลาการ build สำหรับ Android project กันเถอะ

ปัญหาหนึ่งของการพัฒนา Android application ก็คือ เวลาในการ build project ด้วย gradle มันนานมาก ๆ ยิ่ง project มีขนาดใหญ่ขึ้น ยิ่ง project มี module จำนวนมาก ยิ่ง project ใช้ library จำนวนมาก คำถามคือ จะแก้ไข หรือ ปรับปรุงอย่างไรดี ? เพื่อทำให้เวลาการ build มันต่ำลงให้ได้มากที่สุด เรามาค้นหาวิธีการไปพร้อม ๆ กันเลย

Read More…

คำแนะนำสำหรับ Programmer ในปี 2016

จากบทความเรื่อง To be a star programmer in 2016, learn Javascript and move to Utah เนื่องจากความต้องการ programmer ในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างมาก และองค์กรต่าง ๆ ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถ หลายที่ต้องการแบบ ready to use เลย ดังนั้นจึงมีคำแนะนำสำหรับ programmer ทุกคนว่า ในปี 2016 นั้นจำเป็นต้องปรับปรุงตัวเอง เพื่อให้ได้งานที่ต้องการ มาดูว่ามีคำแนะนำดี ๆ อะไรบ้าง

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Team Improvement

วันนี้มีโอกาสคุยเรื่องเกี่ยวกับ การทำงานเป็นทีม เราจะทำการปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นอย่างไรดี ? ต้องทำอะไรบ้าง

Read More…