หลังจากที่แนะนำเครื่องมือสำหรับ API testing ไปหลายตัว เช่น มีคนแนะนำเครื่องมืออีกตัวคือ Hurlซึ่งเป็น command line tool (CLI) สำหรับการทดสอบผ่าน HTTPด้วยการเขียนใน text file ปกติดังนั้นมาลองใช้งานกันดู

Read More…